Select language:
İZOD ÇENTİKLİ DARBE MUKAVEMENTİ

Charpy Çentikli Darbe Mukavementi ile aynı tür cihaz da ölçülebilen Izod Çentikli Darbe Mukavementi testi belirli deney şartları altında ,Charpy Çentikli Darbe Mukavementi testinin aksine yatay yerine dikey olarak konularak test edilir.

Dikey test çubuğunda çentiğin bulunduğu yüzeye yapılan darbeyle kırılan numunede çentikteki kesit alanı başına absorbe edilen enerji miktarını kj/m2 olarak tayin ederek ilgili plastiğin darbe mukavemeti tayin edilir.