Select language:
GERME ÇEKME DENEYİ

Belli hız ve kuvvet ile çekilen uzatılan numunenin uzama miktarı ve % uzama miktarı,uygulanan maksimum gerilme dayanımı tespit edilir.

Malzemenin yük altında dayanımının incelendiği bu standardın tespiti için üniversal mekanikçekme cihazında ISO 527 normlarınca basılmış olan çekme çubukları iki kıskaç ile sıkıştırılarak belirli ve sabit hızlarda çekilmekte ve ürünün dayanımı hakkında bilgi verebilecek olan çekme mukavemeti, akma dayanımı, kopmadaki uzama ve çekme modülü gibi değerler elde edilebilmektedir. 

Bu değerlerin anlamlarına kısaca örnek vermek gerekirse yüksek oranda dolgulu-takviyeli ürünlerde çekme mukavemeti yüksek ancak kopmadaki uzama değeri düşük çıkacaktır, bu da malzemenin güçlü fakat kırılgan olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumun tersine, düşük çekme mukavemetli fakat yüksek uzama değerine sahip ürünler (örn:dolgusuz-takviyesiz elastomerler) yumuşak ve zayıf malzemeler olarak nitelendirilmektedir.