Select language:
CHARPY ÇENTİKLİ DARBE MUKAVEMENTİ

Belirli deney şartları altında, yatay test çubuğunda çentiğin bulunduğu yüzeye yapılan darbeyle kırılan numunede ,çentikli kesit alanı başına absorbe edilen enerji miktarını kj/m2 olarak tayin ederek ilgili plastiğin darbe mukavemeti tayin edilir.


Durağan bir parça üzerine belirli bir yükseklikten serbest bırakılan belirli bir ağırlıktaki topun malzemeyi kırma veya çatlatma enerjisini tespit edebileceğimiz bir düşen top deney ekipmanımız ile malzemelerin yüzey sertliğinin ölçüldüğü Shore durometre cihazı ile de sertlik tayini yapmak mümkündür.